Casa Blanca

måndag 1 oktober 2018

Mariana Lundaby


Vi gör skillnad i Santa Elena - Ecuador
Retiro Casa Blanca är en plats där många barn och familjer kan träffas.  Barnen får gå på fritids aktiviteter och kvinnor får lära sig handarbete och går på familjerådgivning.

Reparation av parken pågår, hösten 2021 i Thermales San Vicente - Ecuador  

Thermales San Vicente är en byn med 150 familjer som lever i fattigdom. Det enda inkomskälla som finns i nuläget är turismen. Ungdommar flyttar från byn till stora städer, det finns risk att ungdommar dras i brottslighet och flickorna till prostitution.

Parken där barnen lekte var totalt förstört då hovås Rotaryklubb skänkte till materialet med andra bidragsgivare som frivilliga voluntärerna arbetade för att återställa parken så barnen kan fortsätta att leka.